top of page

Chúng tôi phân phối một số dòng guitar cổ điển đến từ guitar Trần, Ba Đờn, và hàng nhập ngoại. Điều đặc biệt là trong bộ sưu tập của chúng tôi có một số dòng cổ điển có cần đàn bé hơn, giúp cho bạn chơi đàn dễ dàng hơn so với kích cỡ tiêu chuẩn của đàn cổ điển. 

bottom of page