top of page

Guitar custom là dòng sản phẩm được đặt hàng riêng và sản xuất với số lượng giới hạn (limited), được lựa chọn kỹ bởi Haketu Music Center. Các sản phẩm custom được gia công theo tiêu chuẩn quốc tế, và sẽ phải qua các khâu kiểm tra chất lượng gắt gao trước khi được phân phối.

bottom of page