top of page

Cấu tạo hợp âm guitar

Đã cập nhật: 1 thg 6
Cấu tạo hợp âm guitar dựa trên sự kết hợp của các nốt nhạc trong âm giai. Có nhiều loại hợp âm khác nhau, nhưng mình sẽ tập trung vào các loại hợp âm cơ bản nhất nhé:

1. Hợp âm trưởng (major chord):

 • Gồm 3 nốt:

 • Bậc 1: Nốt chủ của hợp âm (ví dụ: hợp âm C trưởng thì nốt chủ là C)

 • Bậc 3: Cách nốt chủ 2 cung (ví dụ: hợp âm C trưởng thì nốt bậc 3 là E)

 • Bậc 5: Cách nốt chủ 3.5 cung (ví dụ: hợp âm C trưởng thì nốt bậc 5 là G)

 • Ví dụ: Hợp âm C trưởng (C) gồm các nốt C - E - G.

2. Hợp âm thứ (minor chord):

 • Gồm 3 nốt:

 • Bậc 1: Nốt chủ của hợp âm.

 • Bậc 3b (b3): Cách nốt chủ 1.5 cung (ví dụ: hợp âm Cm thì nốt b3 là Eb).

 • Bậc 5: Cách nốt chủ 3.5 cung.

 • Ví dụ: Hợp âm Cm gồm các nốt C - Eb - G.

Ngoài hợp âm trưởng và thứ, còn có nhiều loại hợp âm khác như:

 • Hợp âm bảy (7th chord): Thêm nốt bậc 7 vào hợp âm trưởng hoặc thứ.

 • Hợp âm sus (suspended chord): Thay nốt bậc 3 bằng nốt bậc 4 hoặc 2.

 • Hợp âm add (added tone chord): Thêm một nốt khác vào hợp âm trưởng hoặc thứ.

 • Hợp âm giảm (diminished chord): Giảm nửa cung ở nốt bậc 3 và 5 của hợp âm thứ.

 • Hợp âm tăng (augmented chord): Tăng nửa cung ở nốt bậc 5 của hợp âm trưởng.

Để xây dựng hợp âm trên guitar, bạn cần biết vị trí các nốt trên cần đàn và cách bấm các hợp âm cơ bản.

Video hướng dẫn cơ bản:
Chúc bạn học tốt và chơi guitar vui vẻ!

Comments


bottom of page