top of page

MẸO NHỚ CÁC NỐT TRÊN ĐÀN GUITAR

Có rất nhiều mẹo để nhớ các nốt trên đàn guitar, dưới đây là một vài cách phổ biến và dễ áp dụng. Phần thực hành có vài mẹo hay ở video cuối bài nha:

1. Nhớ tên dây đàn:

 •  Ghi nhớ tên dây theo thứ tự từ dây to nhất đến dây nhỏ nhất: Mi (E) - La (A) - Rê (D) - Sol (G) - Si (B) - Mi (E).

2. Nhớ vị trí các nốt trên phím đàn:

 • Quy tắc cung và nửa cung:

 • Cung: Khoảng cách giữa hai nốt nhạc liên tiếp (ví dụ: từ Mi sang Fa là nửa cung). 

 • Nửa cung: Khoảng cách giữa hai nốt nhạc gần nhau nhất (ví dụ: từ Si sang Đô là nửa cung). 

 • Áp dụng quy tắc:

 • Từ nốt Mi trên dây buông, bạn có thể tìm các nốt tiếp theo bằng cách di chuyển theo quy tắc: Mi - Fa (nửa cung) - Sol (1 cung) - La (1 cung) - Si (1 cung) - Đô (nửa cung) - Rê (1 cung) - Mi (1 cung).

 • Áp dụng tương tự cho các dây còn lại.

3. Luyện tập thường xuyên:

 • Chơi các bài tập đơn giản để làm quen với vị trí các nốt.

 • Tập đọc tab và tìm các nốt trên cần đàn.

 • Càng chơi nhiều, bạn sẽ càng ghi nhớ vị trí các nốt một cách tự nhiên.

 • MẸO NHỚ CÁC NỐT TRÊN GUITARComments


bottom of page