top of page

Shell Voicings và cách ứng dụng đệm hát guitar nâng cao

Đã cập nhật: 30 thg 5

Shell Voicings là một kỹ thuật chơi guitar sử dụng các hợp âm có cùng âm bass nhưng được sắp xếp lại các nốt khác nhau. Kỹ thuật này có thể được sử dụng để tạo ra các âm thanh mới và thú vị, cũng như để làm cho việc chơi guitar trở nên dễ dàng hơn.

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng Shell Voicings, nhưng một số cách phổ biến nhất bao gồm:

  • Để tạo ra các âm thanh mới (Hợp âm màu) : Shell Voicings có thể được sử dụng để tạo ra các âm thanh mới và thú vị bằng cách sắp xếp lại các nốt của một hợp âm theo những cách khác nhau để đệm hát nâng cao.

  •  Ví dụ, bạn có thể chơi hợp âm C bằng cách đặt ngón tay cái của bạn lên dây thứ 5, ngón tay trỏ của bạn lên dây thứ 4, và ngón tay giữa của bạn lên dây thứ 2. Sau đó, bạn có thể chơi hợp âm C bằng cách đặt ngón tay cái của bạn lên dây thứ 5, ngón tay trỏ của bạn lên dây thứ 3, và ngón tay giữa của bạn lên dây thứ 1. Hai cách chơi này sẽ tạo ra cùng một hợp âm C, nhưng chúng sẽ có âm thanh khác nhau.

  • Để làm cho việc chơi guitar trở nên dễ dàng hơn: Shell Voicings có thể được sử dụng để làm cho việc chơi guitar trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn chơi các hợp âm mà không cần phải di chuyển ngón tay của bạn quá nhiều. Ví dụ, bạn có thể chơi hợp âm C bằng cách đặt ngón tay cái của bạn lên dây thứ 5, ngón tay trỏ của bạn lên dây thứ 4, và ngón tay giữa của bạn lên dây thứ 2. Sau đó, bạn có thể chơi hợp âm G bằng cách di chuyển ngón tay cái của bạn lên dây thứ 6 và ngón tay giữa của bạn lên dây thứ 3. Cách chơi này sẽ dễ dàng hơn so với cách chơi truyền thống của hợp âm G, vì bạn không cần phải di chuyển ngón tay trỏ của bạn.

  • Ứng dụng Shell Voicings vào đệm hát nâng caoComments


bottom of page