top of page

Sự khác nhau giữa nhịp 3/4 và nhịp 6/8

Hai loại nhịp này khá giống nhau nên hay có sự nhầm lẫn, anh em xem phần clip cuối bài phân tích cụ thể hơn nhé.

Nhịp 3/4 là một loại nhịp phổ biến, được biểu thị bằng số 3 ở trên và số 4 ở dưới.

Ý nghĩa của các con số:

  • Số 3: Biểu thị số phách có trong mỗi ô nhịp là 3 phách (1 phách mạnh, 2 phách nhẹ).

  • Số 4: Biểu thị trường độ của mỗi phách bằng một nốt đen (nốt tròn chia cho 4).

Đặc điểm của nhịp 3/4:

  • Mỗi ô nhịp có 3 phách, phách đầu là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ.

Nhịp 6/8 là một loại nhịp kép trong âm nhạc, được đặc trưng bởi:

  • Số phách: Mỗi ô nhịp có 6 phách.

  • Giá trị phách: Mỗi phách tương đương với một nốt móc đơn.

  • Trọng âm: Phách 1 là phách mạnh, phách 4 là phách mạnh vừa, các phách còn lại (2, 3, 5, 6) là phách nhẹ.

Đặc điểm của nhịp 6/8:


Comments


bottom of page