top of page

Vòng tròn hợp âm-Vòng tròn bậc 5 là gì?
Vòng tròn hợp âm (Circle of Fifths)- Vòng tròn bậc 5 là một công cụ trực quan hữu ích trong âm nhạc, đặc biệt là đối với những người chơi guitar. Nó thể hiện mối quan hệ giữa 12 nốt nhạc trong âm giai và các hợp âm tương ứng.

Cách hoạt động:

Vòng tròn hợp âm được sắp xếp theo thứ tự các nốt cách nhau quãng 5 đúng (perfect fifth), bắt đầu từ nốt C và di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Mỗi nốt trên vòng tròn là nốt chủ của một hợp âm trưởng. Các hợp âm trưởng liên tiếp trên vòng tròn có quan hệ mật thiết với nhau và thường được sử dụng cùng nhau trong một bài hát.

Ứng dụng của vòng tròn hợp âm:

  • Xác định hợp âm tương quan: Vòng tròn hợp âm giúp bạn dễ dàng tìm ra các hợp âm có quan hệ gần gũi với hợp âm chủ của bài hát, từ đó tạo ra các tiến trình hợp âm phù hợp và hấp dẫn.

  • Chuyển đổi giữa các giọng: Khi bạn muốn chuyển một bài hát sang một giọng khác, vòng tròn hợp âm giúp bạn xác định các hợp âm tương ứng trong giọng mới một cách nhanh chóng.

  • Học các hợp âm trưởng: Vòng tròn hợp âm là một công cụ hữu ích để ghi nhớ các hợp âm trưởng và mối quan hệ giữa chúng.

  • Sáng tác nhạc: Vòng tròn hợp âm cung cấp cho bạn những ý tưởng về cách kết hợp các hợp âm để tạo ra những giai điệu mới.

Ví dụ:

Nếu hợp âm chủ của bài hát là C, các hợp âm thường được sử dụng cùng với nó là G (quãng 5 đúng của C), F (quãng 4 đúng của C), Am (hợp âm thứ tương ứng của C), Dm (hợp âm thứ tương ứng của G) và Em (hợp âm thứ tương ứng của F).

Video chi tiết về vòng tròn hợp âm:
Commentaires


bottom of page