top of page

Âm giai trưởng và Âm giai thứ (và cách xác định nhanh hợp âm)

Đã cập nhật: 2 thg 6

Âm giai trưởng là một loại âm giai gồm 7 nốt nhạc, được xây dựng dựa trên một nốt chủ âm (còn gọi là bậc I). Các nốt trong âm giai trưởng được sắp xếp theo thứ tự các bậc, với khoảng cách giữa các bậc là sự kết hợp giữa cung và nửa cung.

Cấu trúc của âm giai trưởng:

 • Từ bậc I đến bậc II: 1 cung

 • Từ bậc II đến bậc III: 1 cung

 • Từ bậc III đến bậc IV: 1/2 cung

 • Từ bậc IV đến bậc V: 1 cung

 • Từ bậc V đến bậc VI: 1 cung

 • Từ bậc VI đến bậc VII: 1 cung

 • Từ bậc VII đến bậc VIII (lặp lại bậc I): 1/2 cung

Ví dụ: Âm giai Đô trưởng (C major) gồm các nốt sau:

 • Đô (C) - bậc I

 • Rê (D) - bậc II

 • Mi (E) - bậc III

 • Fa (F) - bậc IV

 • Sol (G) - bậc V

 • La (A) - bậc VI

 • Si (B) - bậc VII

 • Đô (C) - bậc VIII (lặp lại bậc I)

Âm giai trưởng thường tạo cảm giác tươi sáng, vui vẻ và mạnh mẽ. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Âm giai thứ  là một âm giai cơ bản trong âm nhạc, mang lại cảm giác buồn, trầm lắng hoặc u sầu. Nó được xây dựng bằng cách sử dụng công thức cung và nửa cung sau:

Cung - Nửa cung - Cung - Cung - Nửa cung - Cung - Cung

Ví dụ, âm giai La thứ (A minor) sẽ có các nốt sau:

La (A) - Si (B) - Đô (C) - Rê (D) - Mi (E) - Fa (F) - Sol (G)

Có ba loại âm giai thứ chính:

 • Âm giai thứ tự nhiên (Natural minor scale): Là âm giai thứ cơ bản được xây dựng theo công thức trên.

 • Âm giai thứ hòa thanh (Harmonic minor scale): Giống với âm giai thứ tự nhiên, nhưng nốt bậc VII được nâng lên nửa cung để tạo ra một khoảng dẫn (leading tone) mạnh mẽ hơn về phía nốt chủ âm.

 • Âm giai thứ giai điệu (Melodic minor scale): Khi giai điệu đi lên, cả nốt bậc VI và VII đều được nâng lên nửa cung. Khi giai điệu đi xuống, sử dụng âm giai thứ tự nhiên.

Âm giai trưởng vs. Âm giai thứ (và cách xác định nhanh hợp âm)
Comments


bottom of page