top of page

BLUES SCALE CƠ BẢN VÀ ÁP DỤNG

Blues scale là một loại âm giai được sử dụng rất phổ biến trong thể loại nhạc blues. Về cơ bản, nó giống với âm giai ngũ cung thứ (pentatonic minor) nhưng có thêm một nốt được gọi là "blue note" (nốt xanh). Nốt này nằm giữa bậc 4 và bậc 5 của âm giai ngũ cung và tạo ra âm thanh đặc trưng của blues.

Đặc điểm của blues scale:

  • Blue note: Là nốt tạo nên sự khác biệt chính giữa blues scalepentatonic minor scale. Nốt này thường được chơi bằng kỹ thuật bend (kéo dây) hoặc slide (trượt ngón) để tạo ra âm thanh luyến láy đặc trưng.

  • Tính ứng dụng cao: Blues scale có thể được sử dụng để chơi solo, riff, hoặc đệm hát trong nhiều thể loại nhạc khác nhau, không chỉ riêng blues.

Cách học blues scale:

  1. Học âm giai ngũ cung thứ: Blues scale dựa trên âm giai ngũ cung thứ, vì vậy bạn cần nắm vững âm giai này trước.

  2. Thêm blue note: Tìm vị trí của blue note trong mỗi thế bấm của âm giai ngũ cung thứ và thêm nó vào.

  3. Luyện tập: Luyện tập chạy ngón trên blues scale ở các thế bấm khác nhau và kết hợp với các kỹ thuật như bend, slide, vibrato để tạo ra âm thanh blues đặc trưng.Comments


bottom of page