top of page

Hợp âm 5 (power chord) và ứng dụng

Hợp âm 5, còn được gọi là "power chord", là một loại hợp âm đơn giản nhưng mạnh mẽ, thường được sử dụng trong nhạc rock. Nó chỉ gồm hai nốt:

  • Nốt chủ âm (root): Đây là nốt cơ bản của hợp âm, xác định tên của hợp âm. Ví dụ, trong hợp âm C5, nốt C là nốt chủ âm.

  • Nốt quãng 5 (fifth): Đây là nốt nằm cách nốt chủ âm một khoảng quãng 5. Trong hợp âm C5, nốt G là nốt quãng 5.

Đặc điểm của hợp âm 5:

  • Mạnh mẽ và vang: Hợp âm 5 tạo ra âm thanh mạnh mẽ, vang dội, phù hợp với thể loại nhạc rock.

  • Đơn giản: Do chỉ gồm hai nốt, hợp âm 5 rất dễ chơi trên nhiều nhạc cụ, đặc biệt là guitar.

  • Linh hoạt: Hợp âm 5 có thể được sử dụng để thay thế cho hợp âm trưởng hoặc thứ trong một số trường hợp, mang lại sự đa dạng và linh hoạt trong cách chơi nhạc.

  • Thiếu tính "thứ" hoặc "trưởng": Không giống như hợp âm trưởng hoặc thứ, hợp âm 5 không có nốt quãng 3, do đó không có tính chất "vui" (trưởng) hoặc "buồn" (thứ) rõ ràng.

Ví dụ về hợp âm 5:

  • C5: C - G

  • D5: D - A

  • E5: E - B

  • G5: G - D
Commentaires


bottom of page